Wolfshoeve Breeding

Terug naar wolfshoeve.com
Terug naar Wolfshoeve.com

Wolfshoeve Breeding heeft in Huijbergen de beschikking over circa 30 ha grasland, deels in eigendom. De weilanden worden vakkundig bemest en onkruidvrij gehouden. Het ruwvoer wordt zelf gewonnen, zodat er altijd goede kwaliteit voordrooggras is. De paarden in training en de merries die moeten veulenen worden gehuisvest in ruime boxen, waarbij de drachtige merries afgezonderd staan van de jonge paarden in opfok en de wedstrijdpaarden. Zo proberen we het besmettingsgevaar voor onze fokmerries zo laag mogelijk te houden. Tot hun derde jaar blijven de paarden zomer en winter dag en nacht buiten, waarbij ze in de winter wel de mogelijkheid hebben om in een schuilstal te gaan staan. Ook de drachtige merries worden zo natuurlijk mogelijk gehouden, dus ook zomer en winter dag en nacht buiten. Drachtige merries die meer aandacht behoeven in de winter worden 's nachts individueel in een box gezet. In de winter hebben alle paarden die buiten staan altijd de beschikking over voordrooggras dat in grote overdekte hooiruiven wordt aangeboden. Vanaf januari krijgen de fokmerries twee maal daags merriebrok. De jonge paarden krijgen de gehele winterperiode tweemaal daags speciaal krachtvoer voor opgroeiende paarden. Voor ons is dit de beste methode gebleken om sterke en gezonde paarden (op) te fokken!

 

Wolfshoeve Breeding has at its disposal some 30 hectares of grassland. The fields are professionaly kept so we can make our own haylage of high quality. The horses in training and mares close to there foalingdate are kept in wide stables. Breeding mares are kept away from the youngstock and horses in training. That is our way to protect them from infectious diseases. Until the age of three the horses are kept outside summer and winter, day and night. In winter the horses can use a shelter. Breeding mares also stay outside the whole year round, but some need more attention in winter and they stay indivual in boxes overnight. In winter all horses that stay outside have large shelters with haylage all the time. From january on, the breeding mares will be fed special cubes two times a day. The young horses as well are fed two times a day throughout wintertime with cubes that are specially made for their needs. For us this way of keeping our horses gives us the best guarantee for strong and healthy horses!